Bedrichov.tul.cz

English version

Technická univerzita v Liberci, pracoviště INT CxI a NTI FM , koordinátor Milan Hokr, milan.hokr@tul.cz
Projekt měření fyzikálních jevů v horninovém masivu a online přenosu dat, ve vodárenském přivaděči Bedřichov - žulový masiv v hloubce až 150m.

Data a informace

Online měření 1 – Prohlížení databáze naměřených dat (autorizovaný přístup s veřejně přístupným náhledem) - dočasná verze pro starší přístroje
Online měření 2 – Veřejně přístupná vizualizace z nových přístrojů (pracovní verze)
Meteorologická stanice v areálu vodárny - veřejný přístupná vizualizace, autorizovaný přístup pro stažení dat
3D vizualizace - interaktivní fotorealistická prohlídka (veřejný přístup)
AjaXplorer – souborové úložiště (autorizovaný přístup)

Výstupy

Stránka projektu na ResearchGate – seznam publikací, některé s plnými texty s otevřeným přístupem

Referenceortofotopodzemi profil